Ceník výkonů

Nehrazených zdravotními pojišťovnami platný od 1. 10. 2020

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání   200 Kč
Lékařský posudek k řízení motorových vozidel  250 Kč
Lékařský posudek k tělesné výchově a sportu   150 Kč
Lékařský posudek na zotavovací akci ( tábor )  150 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace  200 Kč
Potravinářský průkaz  100 Kč
Opis očkovacího průkazu  150 Kč
Vyplnění úrazové pojistky  200 Kč
Nepovinné očkování, aplikace   100 Kč
Potvrzení přihlášky do mateřské školky    50 Kč
Aplikace náušnic + náušnice Blomdahl  500 Kč
Vyšetření zraku přístrojem PLUSOPTIX  300 Kč
Zapůjčení kojenecké váhy na měsíc  100 Kč

Zapůjčení el. dvojfázové odsávačky mléka MEDELA na měsíc

 200 Kč
Zapůjčení monitoru dechu pro kojence Babysense na měsíc

 200Kč

Vyšetření na chřipku A,B z nosního sekretu

 300Kč

COVID-19 průkaz protilátek IgG/IgM z kapky krve 

 350Kč