Ceník výkonů

Nehrazených zdravotními pojišťovnami platný od 1. 1. 2021

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání   200Kč
Lékařský posudek k řízení motorových vozidel  250Kč
Lékařský posudek k tělesné výchově a sportu   150Kč
Lékařský posudek na zotavovací akci ( tábor )  150Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace  200Kč
Potravinářský průkaz  100Kč
Opis očkovacího průkazu  150Kč
Vyplnění úrazové pojistky  200Kč
Nepovinné očkování, aplikace   100Kč
Potvrzení přihlášky do mateřské školky    50Kč
Aplikace náušnic + náušnice Blomdahl  500Kč
Vyšetření zraku přístrojem PLUSOPTIX  300Kč
Zapůjčení kojenecké váhy na měsíc  100Kč

Zapůjčení el. dvojfázové odsávačky mléka MEDELA na měsíc

 200Kč
Zapůjčení monitoru dechu pro kojence Babysense na měsíc

 200Kč

Vyšetření na chřipku A,B z nosního sekretu

 300Kč

COVID-19 průkaz protilátek IgG/IgM z kapky krve 

 350Kč