Ceník výkonů

Nehrazených zdravotními pojišťovnami platný od 1. 10. 2020

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání   200 Kč
Lékařský posudek k řízení motorových vozidel  250 Kč
Lékařský posudek k tělesné výchově a sportu   150 Kč
Lékařský posudek na zotavovací akci ( tábor )  150 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace  200 Kč
Potravinářský průkaz  100 Kč
Opis očkovacího průkazu  150 Kč
Vyplnění úrazové pojistky  200 Kč
Nepovinné očkování, aplikace   100 Kč
Potvrzení přihlášky do mateřské školky    50 Kč
Aplikace náušnic + náušnice Blomdahl  500 Kč
Vyšetření zraku přístrojem PLUSOPTIX  300 Kč
EKG na žádost pacienta  250 Kč
Vyšetření na Streptokoka typu A z výtěru  300 Kč
Vyšetření na celiakii  300 Kč
Vyšetření na chřipku A,B z nosního sekretu  300 Kč
COVID-19 Antigen z výtěru nebo průkaz protilátek IgG/IgM z kapky krve

 350 Kč