Služby

Vyšetření a služby

 • z kapky krve: CRP, glykémie, troponin, D-dimery, jaterní testy, lipidový soubor, kreatinin, urea, amyláza, CK, CK-MB, minerály, IgE,  procalcitonin,  krevní obraz a třípopulační diferenciál, protilátky proti lepku, aPTT, INR, PT.
 • výtěr z krku:
  Streptokok typu A / pyogenní Streptokok /
 • výtěr z nosu: virus chřipky A, B, Covid 19
 • stolice: Rotaviry, Adenoviry, Helicobacter pylori, okultní krvácení, calprotectin
 • moč: chemické vyšetření moči 10 parametrů, vyšetření na drogy
 • EKG, spirometrie, vyšetření zraku od věku 6 měsíců Plusoptixem S09, audiometrie, magnetoterapie, transkutánní bilirubinometrie
 • oxymetrie, sonografie obličejových dutin
 • nastřelování náušnic ( jen pro naše pacienty )
 • zápůjční služba ( jen pro naše pacienty ) : monitorů dechu, kojeneckých vah, inhalátorů, soluxů, bioptronových lamp, el. odsávaček mateřského mléka, alarmů pro enuretiky.
Služby

Přístrojové vybavení

MEDONIC M32
hematologický analyzátor, krevní obraz s rozpočtem bílých krvinek nám poskytne mnoho cenných informací z kapky krve
Fujifilm NX 500i - biochemický analyzátor
vyšetří nám asi 20 parametrů z několika kapek krve do 15 minut
EKG - BTLCardioPoint
moderní počítačové EKG s pokročilým diagnostickým softwarem
QLabs
koagulační analyzátor
QuickRead GO - analyzátor CRP
CRP je časný indikátor zánětu, z kapky krve do 2 minut
QuickRead GO – analyzátor Streptokoka A
z výtěru krku, většina angín je virových, které není třeba léčit antibiotikem, výsledek za 10 min. Klasický výtěr z krku trvá 2 dny.
Tympanometr TITAN DEOAE440 Interacoustics
k diagnostice středoušního zánětu
BTL - 08 spirometr
měří dechové parametry
Sinuscan - ultrazvukový přístroj k vyšetření čelistních dutin
bez rentgenování zjistí poměry v čelistních dutinách
PlusoptixS09 - zrakový analyzátor
již od věku 6 měsíců jsme schopni vyšetřit oči a včasným odesláním k očnímu lékaři zavčas zamezit rozvoji tupozrakosti
Audioscope – audiometr
měří sluch u spolupracujících dětí
ABPN II BTL - 08 tlakový Holter
měří a zaznamenává do paměti krevní tlak.
BTL - 4000 magnetoterapeutický přístroj
fyzioterapeutické využití
Panoptik – ophtalmoskop
přístroj k vyšetření oka
CulturaM - kultivační termostat
ke kultivaci moči,druhý den ráno víme zda v moči byly bakterie
Analyzátor Easy READER+
z kapky krve vyšetří až 50 parametrů
Močový analyzátor URYXXON Rapid
z moče vyšetří 10 parametrů

Další přístroje:

Otoskop – Makroview, Bilirubinometr – Drager JM-103, Dermatoskop – DermliteCarbon, Oxymetr – Edan H100B, Glukometr Finetouch, H – test, Bioptronová lampa, Inhalátory Omron CX,  AED – automatický externí defibrilátor – Primedic Heart Save , Alarm pro enuretiky Audiofx 2000, Odsávačka Cheirón Dynamic 2, Videootoskop – MD Scope, Měřící stanice Seca 287 umožnuje stanovit výšku a váhu v jediném okamžiku.

Imunochromatografické testy

na chřipku, Streptokoka typu A, infekční mononukleózu, okultní krvácení, Rotaviry, D-dimery, celiakii, troponin, peptest, drogy,

Plusoptix

Screening dioptrických vad u dětí přístrojem PLUSOPTIX S09 H3

V dětské populaci se vyskytuje 6 % zrakových poruch, což je poměrně hodně vysoké číslo. Téměř 4 % přitom tvoří amblyopie neboli tupozrakost. Tupozrakost je zhoršení zrakové ostrosti oka, která je následkem nedostatečné zrakové stimulace v kritickém období vývoje vidění. V mnoha případech je však počínající tupozrakost velmi těžké rozpoznat, neboť se zpočátku může vyvíjet zcela bez příznaků. Pro dítě, u něhož se tupozrakost rozvíjí, je vjem zdravým okem dostatečný. Mozek tedy není nucen vnímat obrazy z hůře vidícího oka a postupně jej přestane používat.

Pokud ale již dojde k ukončení vývoje zraku a nebyla doposud zahájena léčba, stává se tupozrakost trvalým, léčbou neovlivnitelným stavem. Při tupozrakosti i s nejlepší korekcí nelze dosáhnout normální zrakové ostrosti. Naopak dojde-li k jejímu odhalení včas, lze včasnou a účinnou léčbou její vývoj zastavit. Tupozrakost může vzniknout u šilhajících dětí, při refrakčních (dioptrických) vadách a řadě vrozených či získaných chorob, kdy jsou neprůhledná optická média a zraková stimulace je snížená, nebo zcela chybí.

Služby

Plusoptix S09 slouží k preventivnímu screeningovému vyšetření refrakčních vad u dětí. Dítě před vyšetřením není nutné „rozkapávat“ a výsledek vyšetření znáte během několika minut. Přitom samotné vyšetření přístrojem trvá řádově pár vteřin. Vzhledem k tomu, že je přístroj umístěn ve vzdálenosti 1 m od dítěte, není pro dítě nijak zatěžující ani stresující. Dítě sedí pohodlně na židli nebo na klíně maminky. Je na něj namířena kamera se světelnými a zvukovými doprovodnými efekty, která zachytí jeho pohled a speciální software potom vyhodnotí výsledky. Výsledky screeningu se rodiče dozví okamžitě. Vědí tedy ihned, zda je u jejich dítěte nutné podrobné vyšetření očním lékařem či nikoliv. Přístroj byl schválen Německým svazem očních lékařů jako vhodná součást preventivních očních prohlídek.

Cena vyšetření je 300 Kč. Proplacení můžete zkusit nárokovat z preventivního programu Vaší ZP. Podmínkou je přihlášení v preventivním programu.
Vyšetření Plusoptixem lze provést jen do 3 roku věku dítěte (dítěti by správně neměly být 4 roky), vyšetření se má každý půl rok opakovat.

Na vyšetření si zveme v akcích pokud je více zájemců. Pošlete nám svůj požadavek s uvedením vašeho telefonního čísla na email: paveljanovsky@atlas.cz a do měsíce budete pozváni smskou.